Opleiding "Holistisch aromatherapeut op HBO-niveau"

Bij de HBO-studie zal de balans tussen zelfstudie en begeleidingslessen verder naar de kant van zelfstudie liggen dan bij de studie op MBO-niveau. Getracht wordt om zoveel mogelijk facetten aan bod te laten komen en een basis te leggen voor verdere zelfstudie. Dit is mogelijk omdat alle studenten de MBO-opleiding gevolgd hebben en dus gewend zijn aan het leersysteem en geoefend zijn in effectieve zelfstudie. Gerelateerd aan de hoeveelheid te verwerken leerstof zal dit reistijdbesparend en kostenbesparend werken voor de student.
De lessen worden verdeeld over 20 vrijdagen/zaterdagen/zondagen per jaar.

1e jaar

Propedeutisch jaar van de opleiding op HBO-niveau.

Lesstof komt in grote lijnen overeen met de volledige opleiding op MBO-niveau, incl. anatomie, fysiologie en pathologie.

2e jaar 

en 

3e jaar
 

Verplichte vakken

1. AFP-HBO
2. Psychologie
3. Achtergronden en organisatiestructuur van additieve
    c.q. alternatieve geneeswijzen in Nederland (Additief)
4. Stage
5. Drukpuntmassage

Specialisaties aromatherapie

1. Spieren, gewrichten en het zenuwstelsel
2. Huid, haar en nagels
3. Farmacologie en farmacokinetiek
4. Seksualiteit, menselijke relaties en voortplanting
5. Voeding en spijsvertering
6.  Energetische aromatherapie

4e jaar

 

1. Afronding verplichte vakken 2e en 3e jaar
2. Themalessen aromatherapie
3. Afronding stage
4. Afstudeeropdracht

Instromen in het 2e jaar

Om in het 2e jaar van de opleiding “Holistisch aromatherapeut op HBO-niveau” te kunnen beginnen is het nodig om het eerste jaar (MBO-niveau) afgerond te hebben en bovendien moet men over voldoende medische basiskennis beschikken over het betreffende onderwerp. Een goede voorbereiding hiervoor is de schriftelijke module “Anatomie, fysiologie en pathologie op MBO-niveau”

Doelstellingen

De eerste doelstelling is het niveau van de MBO-therapeuten verder te verhogen. Hierbij is het een persoonlijke keuze of de studie geheel of gedeeltelijk gevolgd wordt; het systeem isdaarin flexibel. Doordat u op een hoger kennisniveau en ervaringsniveau komt, heeft u ook meer te bieden. Dit laat zich in de praktijk vertalen naar een beter product, minder tijdverlies door meer parate kennis en eventueel een hoger tarief. Een andere belangrijke doelstelling die nagestreefd wordt is persoonlijke groei van de therapeut. Juist omdat men na afloop van de MBO-opleiding al in de praktijk werkzaam kan gaan, kunnen ervaringen leiden tot een veranderding van inzicht. Vooral bij de specialisaties leert men omgaan met andere inzichten, andere achtergronden etc. Dit kan dan weer onmiddellijk teruggekoppeld worden naar de praktijk.

Diplomering

Als alle onderdelen van de opleiding met een voldoende zijn afgesloten,volgt diplomering op HBO-niveau. Afhankelijk van de beginsituatie kunnen er vrijstellingen aangevraagd worden voor de onderdelen 1 en 2 van de verplichte vakken (zie schema). Na diplomering kunt u uw praktijk laten inschrijven bij de FAGT. Nadat u opgenomen bent in het register krijgt u een zorgnummer en komen uw behandelingen in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding door de zorgverzekeraars.

 

INHOUD LESSEN 

Lessen anatomie, fysiologie en pathologie HBO-niveau

Voor het HBO-niveau is een gedegen kennis van anatomie, fysiologie, pathologie en psychologie noodzakelijk. Deze vakken horen bij het verplichte gedeelte om aromatherapeut op HBO-niveau te kunnen worden. Maar bovendien is het buitengewoon interessant om deze lesstof te bestuderen.

De lescyclus bestaat uit 20 begeleidingslessen van 2 klokuren. De lessen worden verdeeld over 3 semesters (=1,5 jaar). Aan het einde van ieder semester (0,5 jaar) kan een gedeelte van de lesstof afgerond worden door  hiervoor een deelexamen af te leggen.

In goed onderling overleg is het mogelijk om bij aanvang van het 2e semester of 3e semester in te stromen en pas later de lesstof van het 1e en/of het 2e semester te volgen. Men moet dan wel een kleine stuk van de lesstof vooraf zelf bestuderen. Dit is alleen maar mogelijk als men voor de hele cyclus inschrijft. Natuurlijk vergen deze lessen de nodige inspanning, maar het resultaat is er dan ook naar. Naarmate u meer therapeutisch bezig bent, worden dit soort lessen steeds interessanter.

De lessen bestaan uit theorie, bestuderen van anatomische modellen en examenvoorbereiding.
Voor deze cyclus moet u een tweetal boeken aanschaffen die ook gebruikt worden in de reguliere opleidingen. 
In de afgesloten ruimte van de website staat extra materiaal met oefenvragen over de leerstof waardoor u zich optimaal kunt voorbereiden op de examens.

Psychologie op HBO-niveau

Wie met aromatherapie bezig is, wordt zonder meer geconfronteerd met psychologische achtergronden. Vanaf het begin van de opleiding op MBO-niveau wordt er al aandacht besteed aan de psychische werking van etherische oliën. In het HBO-gedeelte van de studie wordt er aandacht besteed aan de psychologie van de mens.
De 10 begeleidingslessen van 2 klokuren van het vak psychologie worden verdeeld over + 25 weken. Het vak psychologie kan afgesloten worden door een examen af te leggen.

Achtergronden van additieve geneeswijzen in Nederland.

In deze schriftelijke lessen komen zeer veel verschillende additieve/alternatieve geneeswijzen aan de orde waardoor men inzicht kan verkrijgen m.b.t. de mogelijkheden van deze geneeswijzen. Deze kennis is onder andere noodzakelijk om cliënten goed te kunnen doorverwijzen en om te kunnen samenwerken met andere therapeuten. Bovendien werpt dit ook licht op therapieën die door cliënten gevolgd zijn,  waardoor het inlevingsvermogen van de therapeut wordt verhoogd. Aromatherapie wordt  vaak geïntegreerd met andere geneeswijzen toegepast. Deze lessen zijn dan ook zeer geschikt als eerste oriëntatie.

De lesstof is uitstekend zelfstandig door te nemen en daarom worden ze in schriftelijke vorm aangeboden. U koopt bij deze lesstof zelf het boek en u download van de website de opdrachten die gemaakt moeten worden. 

Specialisaties aromatherapie

Specialisaties zijn de vakken van de opleiding op HBO-niveau waarin de relatie gelegd wordt tussen aromatherapie en dat betreffende vakgebied. Tijdens de specialisaties wordt het vakgebied verder uitgediept, maar is het ook de bedoeling dat het inzicht in het hoe en waarom van aromatherapie duidelijker wordt. De hoofdthema's worden van de specialisatie worden hieronder vermeld. Echter de inbreng van de studenten bepaald de preciese invulling. Zo kunnen er speciale onderwerpen aan bod komen die specifiek zijn voor de groep.
Het onderwerp van de specialisatie kan u in het bijzonder aanspreken of u hebt gewoon zin om gedurende een korte periode van een half jaar weer eens lekker te studeren in uw geliefde vak aromatherapie. U kunt per specialisatie inschrijven. Specialisaties kunnen altijd tegelijkertijd gevolgd worden met de verplichte vakken van de studie op HBO-niveau. Iedere specialisatie duurt 8 dagdelen of van 2 klokuren of 12 dagdelen van 1,5 klokuren (excl. pauzes).

1. Gewricht- en spierklachten, en aandoeningen van het CZS.

De kennis die bij deze specialisatie wordt opgedaan is zeer goed te gebruiken als verrijkingsstof bij uw massages omdat het verder interpreteren van de observatie en palpatie aan de orde komt.
Er komen veel aandoeningen van de gewrichten, spieren en het zenuwstelsel aan de orde waarbij de mogelijkheden en grenzen van aromatherapie bestudeerd worden. In deze specialisatie wordt er gespeurd naar samenhang tussen verschillende aandoeningen, o.a. naar de spijsvertering, de psyche en energiehuishouding. Ook als u het diploma sportmassage al heeft, is dit een interessante specialisatie omdat tenminste 75% van de lesstof nieuw is.Spierzwakte kan zijn oorzaak hebben in de voeding, onvoldoende functioneren van de organen, slechte spijsvertering, infecties, enz. Waar mogelijk, zal in deze specialisatie de relatie gelegd worden, zodat het mogelijk wordt om de spieren te versterken en daarmee de gezondheid te verbeteren. Vanuit de theorie wordt er ingegaan op behandelingsplannen.

2. Extern milieu: huid, haar en nagels.

De aromatherapeut heeft veel met de huid van de cliënt te maken; bij massage maar ook bij het maken van aromatherapeutische producten die op de huid aangebracht worden. In deze specialisatie wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende huidtypen en wordt de anamnese en observatie m.b.t. huid haar en nagels verder uitgediept.
Aromatherapie kan vaak de helpende hand bieden bij huidaandoeningen en huidproblemen, vooral ook omdat aromatherapie rekening houd met onderliggende oorzaken. Dit is dan ook een specialisatie die heel erg geschikt voor aromatherapeuten die hun intuïtie willen onderbouwen met kennis.

3. Farmacologie en farmacokinetiek.

Het medicijngebruik in Nederland neemt steeds verder toe, daarnaast wordt het aantal geneesmiddelen dat vrij verstrekt mag worden steeds meer. Dit heeft grote invloed op het gedrag van uw cliënten: zij zullen steeds langer zelf “aan dokteren”.
Aromatherapie is een additieve geneeswijze waarbij er met allerlei soorten producten gewerkt wordt. Medicijngebruik vergt dan ook extra voorzichtigheid wat betreft de keuze van de etherische oliën. Deze specialisatie  zorgt voor een goed inzicht in het effect van geneesmiddelen en de interactie met aromatherapie.

4. Seksualiteit, menselijke relaties en voortplanting.

Tijdens de opleiding op MBO-niveau komen problemen rondom relaties, voortplanting en seksualiteit regelmatig aan de orde. Deze specialisatie gaat in op de verschillende levensfasen vanaf conceptie tot en met het sterven. Hoe ga je hiermee om als therapeut, wat kun je doen. De samenstelling van het gezin, andere samenlevingsvormen, cultuurverschillen, enzovoort  kunnen van grote invloed zijn op het functioneren van de mens. De specialisatie is er op gericht om het empatisch vermogen van de therapeut te verhogen. Daarnaast staat een verdieping en bundeling van de kennis over deze levensgebieden centraal en wordt er bestudeerd welke resultaten er te boeken zijn met aromatherapie.

5. Voeding en spijsverteringsproblemen.
Deze specialisatie verdiept de lesstof uit AFP nog verder. Hierbij komen  praktische analyses van de voeding aan de orde m.b.t. energiebehoefte, eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamines, mineralen en sporenelementen.  
Deze specialisatie behandeld onderwerpen als de gevolgen van vitaminegebrek, mineralengebrek, het zuur-base-evenwicht, allergie, intolerantie maar ook de waarde van speciale voedingsgewoonten, diëten, vastenkuren en reinigingskuren.
Ook wordt er ingegaan op de invloed van kuren met etherische oliën op de gezondheid.  Verder wordt er behandeld hoe speciale dieetkuren zoals kleikuren, citroenkuren, etc. verstandig uitgevoerd kunnen worden en onder welke voorwaarden.

6. Energetische aromatherapie.

In deze specialisatie wordt ingegaan op:
-de rol van aromatherapie binnen de spirituel geneeswijzen
-hoe ga je om met spiritualiteit binnen de praktijk
-intuïtie binnen de aromatherapeutische praktijk
-wanneer is een energetische behandeling mogelijk
-energiestroom en een verdere uitdieping van de theorie over chakra's
-etherische oliën en hun energetische en spirituele eigenschappen
Er worden technieken, oefeningen en massages aangereikt energetische aromatherapie toe te passen.


Toetsing

Als u de specialisaties volgt in het kader van uw HBO-studie, moet u aan het eind van de specialisatie een toets afleggen. 


Stage en oriëntatie op een ander vakgebied

Zoals hierboven al is aangegeven wordt aromatherapie vaak geïntegreerd met andere geneeswijzen toegepast. Door middel van het volgen van workshops raakt men hierin bedreven en worden de toepassingen van aromatherapie nog groter. Een stage is zeer geschikt om de visie van een therapeut te vergoten en om de eigen mogelijkheden te verkennen. Voor de stageperiode kan men kiezen uit allerlei soorten opdrachten die variëren van observatie tot het geven van korte demonstraties. Aan de stage wordt in overleg met de student gestalte gegeven omdat de mogelijkheden zeer persoonsgebonden zijn.

Afstudeeropdracht of integratieve eindopdracht en proeve van bekwaamheid

Aan het einde van de studie kan er gestart worden met een afstudeeropdracht op HBO-niveau. Voor het afstuderen brengt de student zelfstandig een onderwerp in en laat dit voor aanvang op niveau beoordelen. Tijdens het afstuderen worden er 2 begeleidingsgesprekken gehouden om de voortgang te bespreken en richting te geven. Aan het einde volgt een  eindgesprek of een eindpresentatie over het schriftelijk materiaal.
Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om in plaats van een afstudeeropdracht te doen een integratieve eindopdracht en proeve van bekwaamheid af te leggen.

Email: info@mediator-opleidingen.nl

 

Top